Firmast Kontakt Palkmajad Galerii KKK


Eelised  |  Palkmaja ehitusest  |  Tarnekomplektid  |  Hinna kujunemineTooraine. Oleme valinud ehitusmaterjaliks puidu, kuna see on olnud läbi aegade üks kõige levinumaid ehitusmaterjale oma kättesaadavuse, pika kestvuse ning heade ehituslike omaduste poolest. Palkmajade ehitamisel kasutame kõrge kvaliteediga talvel raiutud männipuud, mis on hoolikalt valitud selleks otstarbeks. Et tagada meie toodete kõrge kvaliteedi tarnime tooraine Riigimetsa Majandamise Keskuselt (RMK).

Palgi profiilid ja nurgaseotised. Üks tähtsamaid otsuseid, mida kliendil tuleb enne palkmaja karkassi tellimist teha, on palgi profiili ning nurgaseotise valik. Nurgaseotis, mille valite, avaldab mõju palkmajale nii esteetiliselt kui ka struktuurselt. Meie poolt pakkutavatest palgiprofiilidest on kliendil võimalik valida kant- ja ümarpalgi vahel. Kantpalgi puhul kasutame nurga seotist "norra tapp", mis pakkub effektiiset kaitset tuule vastu ja ümarpalgi puhul nurga seotist "koerakael". Soovi korral võime ühendada palgi tüübi janurga seotise vastavalt Teie valikule.

Palgi valik ja ettevalmistus. Kõikidel palkidel, mida ehituses kasutame, on väline koor eemaldatud. Seejärel usaldatakse palgid palkmajaehitajate kätesse, kes valivad ettevaatlikult palgid pikkuse, tugevuse ja minimaalse koonuse järgi. Iga individuaalselt valitud palk seejärel lõigatakse, sobitatakse, varatakse ja tappitakse ning asetatakse oma kohale Teie palkmaja seinas. Karkassile lõigatakse valmis ukse- ja aknaavad ning tenderpostiavad. Karkassi valmides seinapalgid lihvitakse, et vältida palgil narmendavaid ääri.

Teie palkmaja karkassi üleandmine. Palkmaja kokkupaneku hõlbustamiseks markeeritakse iga palk tähe/numbri koodiga. Enne transporti tehaselt on kõikidesse varadesse ja nurgaseotistesse kinnitatud palkidevaheline soojusisolatsioonimaterjal, et kokku hoida kraana tööaega, mida kasutatakse majapalkide kokkupanekul ehitusplatsil. Peale demonteerimist tehasel, laaditakse palkmaja seinadetailid koos tellitud lisamaterjalidega veoautole valmis transpordiks. Kui ostate “Palkosa” tarnekomplekti ilma püstituseta ehitusplatsil, siis siinkohal on meie koostöö lõppenud.

Püstitus Teie vundamendil. Tarnekomplekti “Palkosa” püstitus vundamendile võttab umbkaudu 1 kuni 3 päeva ja "Karp kinni" tarnekomplekti püstituseks kulub ligikaudu 3 kuni 5 nädalat olenevalt palkmaja suurusest.

Copyright (c) Valkan OÜ. Kõik õigused kaitstud.